News >> Breaking News >> Təzadlar Qəzeti

RUSİYA MEDİASI 64-CÜ BRİQADANIN 700-Ə YAXIN ƏSGƏRİN DÖYÜŞDƏN QAÇMAQ İSTƏDİYİNİ YAZIB


XAN QIZI NATƏVANIN AD GÜNÜDÜR!


“PROSESİN NÖVBƏTİ MƏRHƏLƏSİ İŞĞALÇIDAN TƏZMİNAT TƏLƏB EDİLMƏSİDİR”


    

2022-12-01 15:25:11