News >> Breaking News >> Təzadlar Qəzeti

"SÖZ"Ü MÜQƏDDƏS BİLƏN XANIM...


RUSİYA MEDİASI 64-CÜ BRİQADANIN 700-Ə YAXIN ƏSGƏRİN DÖYÜŞDƏN QAÇMAQ İSTƏDİYİNİ YAZIB


XAN QIZI NATƏVANIN AD GÜNÜDÜR!


“PROSESİN NÖVBƏTİ MƏRHƏLƏSİ İŞĞALÇIDAN TƏZMİNAT TƏLƏB EDİLMƏSİDİR”


    
Most Read

2024-04-18 12:47:41