Breaking News >> News >> Kabul Press کابل پرس


تجزیه افغانستان و برادر زن بن لادن ملا محمد یعقوب در حکومت خشم و پشم


Link [2022-01-30 08:53:27]کابل پرس: همانگونه که انتظار می رفت، گروه فاشیستی قومی طالبان مانند سایر گروه ها و حلقات پشتونیستی فاشیسم، مانند غنی احمدزی و کرزی و راوا و حزب همبستگی فغانستان و ... مقابل حق خودمختاری مردم غیر پشتون بصورت علنی سنگر گرفت. ملا محمد یعقوب، فرزند ملا عمر و برادر زن بن لادن، در سفر به مناطق تاجیک و اوزبیک، در حالی که با زبان بیگانه پشتو با مردم فارسی زبان و تورک زبان سخن می گفت، علیه حق خودمختاری مردم غیر پشتون موضع گرفته و آنان را در صورت تلاش برای خودمختاری تهدید به نابودی کرد. او همچنین با توجه به جریان های اخیر که طالبان اوزبیک و تاجیک را متوجه قومی بودن جریان ترویستی طالبان می کرد، نسبت به هرگونه تحرکات و اعتراضات طالبان غیر پشتون اخطار داده و اعتراض کنندگان را تهدید نمود. اکنون برای تقریبن تمام مردم مشخص شده است که طالبان نه یک جریان دینی، بلکه یک جریان به شدت پشتونیستی است که از نام دین برای غصب سرزمین مردم غیر پشتون فعالیت می کند. این گروه تروریستی و اشغالگر، تقریبن تمام وسایل ارتباطی را که مردم می توانستند صدای خود را انعکاس دهند، به شدت کنترل می کند و از این روی شبکه های اجتماعی تنها جایی است که می توان صدای مردم را شنید.

خودمختاری و حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق انسانی و خدادادی می باشد برخی از واکنش های مردمی نیست به سخنان برادر زن بن لادن ملا محمد یعقوب:

• به فكرم گپ گپ تجزيه است و يگانه راه حل افغانستان هم تجزيه است بس

• وقت به کمنت ها نگاه کنیم ۸۰٪ مردم افغانستان خواستار تجزیه هستند.

• با این شرایط تبعیض و تک خواهی بعید نیست که دیر یا زود چنین اتفاقات می افتد

• ما اجازه نمی دهیم یک گروه کوچک متعصب بر گرده‌های مردم مسلط شوند

• شما هچ کس رانمیخواهد خودشما شرایط رابه تجزیه مساعد میسازید مردم ازشما نفرت دارد

• شما متعصبین باعث تجزیه افغانستان خواهید شد . اگر چنین ادامه پیدا کند راهی انسانی و اسلامی تجزیه است . این خیال باید از سری شما بیرون شود که شما همیشه بادار باشید و ما نوکر . هر باری که به شما اعتماد کردیم وطن را به بیگانه فروختین.

• تجزيه كشور حتمي است بزودي اين اتفاق خواهد افتاد انشالله

• بحث تجزیه زمانی تحقق پیدا میکند که مردم و اقشار مختلف خود را در آینه حکومت و بدنه نظام نبینند، ۹۹ فیصد کابینه،والیا،و ادارات دولتی را تصاحب کردی و بعد فرمان صدور میکنی که اجازه تجزیه را تحت هیچ شرایطی نخواهم داد، این حرف برهانی برای منطق ندارد.

• عامل تجزیه شما هستید. بخواهی نخواهی، وطن را بطرف تجزیه بردید. • ظلم و کشتار، بی عدالتی، خودخواهی و تعصب، قوم پرستی، فساد، برده ساختن مردم، گرسنگی دادن مردم، ترویج فرهنگ ترور و وحشت، ترویج برداشت تحجرانه از دین. • اینها عامل تجزیه هستند. شما ماموران استخدام شده بخاطر تجزیه کشور هستید و این کار را کردید. • یک گروه قومی و قبیله ای با تفکر جاهلانه حاکم شده ظلم و بربریت راه انداخته و ترور و وحشت خلق دارد برای بقیه اقوام ، با تمام بی شرمی شان وطن را صوبه پاکستان جور کردند. با این وضعیت توقع چیست؟؟؟ مردم آرام باشند ؟؟؟ غلامان پاکستان

• بابه فراری تان هم داد میزد که هرگز فرار نخواهیم کرد اما کرد از شمایان هم هیچ شکی نیست که هر کار کنید

• اجازه نمی دهید، اما مردم برعلیه تان بسیج می شود، همانگونه غنی شمارا میخواست مات مات کند، اما خودش مات شد، شما هم همین‌گونه مات مات میشود، راه حل برای وحدت افغانستان حکومت غیر متمرکز انتخابی وهمه شمول است.در غیر آن ۱۰۰ سال دیگر جنگ دوام خواهد کرد.

• تجزیه افغانستان دیگر قابل بحث نیست چون حالا سوبه پنجم پاکستان شدیم

• گروه جهل وجنون بامنش ورفتار اسلاف خود وروی کاراوردن اداره تک قومي وتک حزبی بازور چماق تفنگ و انتحار عملا زمینه تجزيه این خرابستان را فراهم می کند همانطوریکه ۲۰ سال پیش با پناه دادن تروریست های خارجي زمينه اشغال وطن را مساعد کردند

• تجزیه راه حل است بس چون تعصب و انحصار گرایی بی حد زیاد شده

• تجزیه می‌شود بخیر • وقتکه شما حکومت پشتونوالی را ایجاد کردید و به چشم سفید هم می‌گوید که اجازه تجزیه نمیدهم • جز تجزیه راه حل دیگر وجود ندارد، تاجیک ها ، هزاره و اوزبیک ها نمی خواهد، با افغان ها یکجا زندگی کنند.

• فدرالیسم راه حل است

• دیر یازود این اتفاق می افتد • بهتر است زود تجزيه شوه نه خودتان زیاد خسته کنید • نه ملت بيچاره

• همرای شما انتحاری تا چه وقت کشته شویم از فقر بمیریم • بهتر است ما کشور اباد خود را داشته باشیم شما هم برای خود کشوری بسازید که با همه دنیا دوشمن است و قطعات انتحاری دارد زن ستیز و انسان ستیز است

• انشالله که از شر مفسدین، وطن فروشان، انتحار گران، و وحشی های قرن بزودی رهایی می یابیم و ای انتحارستان بنام افغانستان تجزیه خواهد شد دیر یا زود... • ما از این جهالت، وحشی گری و انتحاری ۳۰۰ سال خسته خسته هستیم. و وقتی تجزیه شما شما می‌دانید و همدیگر تان و بزنین و بخورین همدیگر را • وقتیکه یک قوم که آنهم مزدور پاکستان باشد وبه دیگر اقوام شریف درهیچ پوست دولتی جا داده نشود ‌صرف بادار های خود را عوض دگر اقوام جابجا کند تجزیه اوغانستان بهتر خواهد بو

• میشه انشاالله حتما تجزیه میشه شما نمی‌شود باشما آدم کشان زیر یک چتر زندگی کرد

• تنها راه حل تجزیه است شما را راه تان ما را راهمان شما انحصار گر متعصب تمامیت خواه هستید به هیچ چیز باور ندارید فقط میل تفنگ باشه

• به دامن شرق و غرب افتاده ای لاف از وطن پرستی می زنی عجب مخلوقاتیMost Read

2024-02-29 14:05:42